• Anonyme

  Bo0n jai ùn trùk a te dmaandey , ece ke tu metre d co0ms suùr ma présentation g u ùn dèfis et il faùt qùe jai 3000 coms chiifr sur ma prèz' tveù biien médey? mercii beàúco0up davànce xD

 • Anonyme

  Je taii mis to0n 2e + 5 =)

 • Anonyme

  Jaiime biien to0n blo0g

 • Anonyme

  +5